Heartiest Congratulations to the CMA FOUNDATION Students on Your Achievement !

Hope to see you more succeed in the future.

TAHER
NASIM

SANIKA
DEVAL

VAISHNAV
SUPEKAR

NIRANJAN
DESHPANDE

HARSHIDA
SWAMI

DEVANG
PATIL

Heartiest Congratulations to the CA INTERMEDIATE Students on Your Achievement !

Hope to see you more succeed in the future.

PRIYA
KURHADE

POOJA SABALE

OMKAR
LUMDHE

MOKSHADA HARDAHA

TEJAL
SUPEKAR

CHINMAY SAMUDRE

SURBHI
CHIKANE

SEJAL
NEMAN

Heartiest Congratulations to the CA FOUNDATION Students on Your Achievement !

Hope to see you more succeed in the future.

ASFAK
ANSARI

SAHIL ANAND
JADHAV

YUSUF
CHOUDHRY

JASVINDER SINGH
KHANUJA

SANIKA
DAKHANE

ARJUN
BADE

YASH
HUNGUND

SHRAVANI
JADHAV

ATMAJA
MULYE

SHRAVANI
RAGHAMWAR

MANOJ
RATHOD

JAYRAJ
DHORE

ANJALI
MEWARA

JAYSHREE
SUL

VAISHNAVI
TAPRE

MUSKAN
SHAIKH

SOHAM
HULAWALE

ROHAN
CHOUDHARI

MANOJ
CHOUDHARY

ADITYA
JAGTAP

TEJASHWINI
PATIL

SNEHAL
MANE

PRATIKSHA
TAMBE

Heartiest Congratulations to the CSEET Students on Your Achievement !

Hope to see you more succeed in the future.

TEJASHREE
PANDE

SHRUSHTI ADAWADE

ARYAN
WAGH

HAMSINI RADHAKRISHNAN

MEGHNA CHABUKSWAR

SAMRUDHI PATIL

PRAJAKTA DATAR

SIMRAN LOBO

GOVIND KAVHALE

SAKSHI YENPURE

VAIBHAV LIMKAR

ANUSHKA CHAUDHARY

TANU OVAL

SAKSHI MOLAWADE

ARNIMA KHADE

PRATHAM GIRANJE

SANIKA JAGDALE

SHIVSHANT DATTASAMJE

SNEHA SEN

SIDDHI SHIRUDKAR

VAISHNAVI CHAUGHULE

Let’s connect and start a journey towards success